ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ

-55%
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τίτλος: ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ
Υπότιτλος: ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ
Συγγραφέας: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.
Ιδιότητα Συγγραφέα: Γυμνασιάρχης-Συγγραφέας
Εκδότης: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜ. Ν.
ISBN: 978-960-206-050-6
Έτος Έκδοσης: 12/2009
Σελίδες: 1.125
Διαστάσεις: 17Χ24, σκληρόδετο
Αριθμός/Τόπος έκδοσης: Ι' έκδοση, Αθήνα
Τιμή: 42,40€ 19,08€
Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο

Το περισπούδαστο αυτό Λεξικό αποτελείται από τρία μέρη:
Μέρος Α΄. Διαλεκτολογία, όπου παρουσιάζονται το γενεαλογικό δέντρο της Ιαπετικής γλωσσικής ομοεθνίας, οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι με τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς και τα γλωσσικά φαινόμενα, το φθογγολογικό και τυπικό μέρος της Γραμματικής.
Μέρος Β΄. Περιλαμβάνει τα ομαλά και ανώμαλα ρήματα της Αττικής πεζογραφίας. Δόκιμοι τύποι, ποιητικοί και μεταγενέστεροι καθώς και νεοελληνικοί τύποι. Παράγωγα. Ετυμολογικά. Σύνταξη και σημασία με παραδείγματα από δόκιμους συγγραφείς. Σύνθετα του ρήματος. Συνώνυμα και περιφράσεις. Αντίθετα. Αντίστοιχα στη Λατινική.
Μέρος Γ΄. Τα ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα της Αττικής πεζογραφίας με τη σημασία τους και παραπομπές σε χωρία δοκίμων συγγραφέων. Ετυμολογικά- Σημασία. Αντίστοιχα στη Λατινική.

Προς χρήση των επιστημόνων και ιδίως των καθηγητών, φοιτητών και μαθητών των σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως.