Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Οι Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα

Ο ιδρυτής του εκδοτικού οίκου Δημ. Ν. Παπαδήμας αγωνίστηκε για περισσότερα από εξήντα χρόνια για μια δωρεάν και δημοκρατική παιδεία, για να γνωρίσει όλο και περισσότερος κόσμος τα βιβλιοπωλεία, και ιδιαίτερα οι νέοι, ώστε να αγαπήσουν το βιβλίο από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Ο ίδιος άλλωστε αφιερώθηκε σε αυτό, διότι πίστευε πάντοτε ότι η κοινωνική πρόοδος εξαρτάται από την πνευματική καλλιέργεια και την επιστημονική κατάρτιση των νέων, των μαθητών δηλαδή και των φοιτητών. Γι’ αυτό και ένα σημαντικό μέρος της εκδοτικής προσπάθειάς του αφορά βιβλία που προορίζονται για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Τα βιβλία αυτά είναι φιλολογικά, λογοτεχνικά, ιστορικά, παιδαγωγικά, φιλοσοφικά και γενικά βιβλία που καλύπτουν διάφορους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ένας μεγάλος αριθμός τίτλων επιλέγονται ως διδακτικά συγγράμματα για τους φοιτητές όλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Με την έκδοση των αξιόλογων, προσεκτικά επιλεγμένων βιβλίων ο οίκος Δ.Ν. Παπαδήμα κατέχει σήμερα σπουδαία θέση στην έκδοση και διακίνηση του βιβλίου ποιότητας.

Οι Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα ιδρύονται το 1960, παράλληλα με το άνοιγμα καταστήματος στην οδό Ιπποκράτους 23, στο κέντρο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται και η πώληση παλαιών βιβλίων.

Το 1962 λαμβάνει χώρα η πρώτη φιλολογική τους έκδοση, η Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας του Gilbert Murray, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σε μετάφραση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Σίμου Μενάρδου.

 Σταθμός στην εκδοτική τους πορεία αποτελεί το τόλμημα να εκδώσει το 1976, ύστερα από σχετική συμφωνία με τον παγκοσμίου φήμης γερμανικό εκδοτικό οίκο B.G. Teubner Leipzig, τα στερεότυπα κείμενα αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων σε φωτοτυπική αναπαραγωγή και καλαίσθητη βιβλιοδεσία. Η ανατύπωση της τόσο αναγκαίας για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση σειρά επιφύλαξε στον εκδότη πολλούς οικονομικούς κινδύνους λόγω του μεγέθους του εγχειρήματος.

Το 1978 μεταφέρεται σε νέο βιβλιοπωλείο στην οδό Ιπποκράτους 8, όπου εκτός από τις δικές του εκδόσεις διακινεί βιβλία όλων των εκδοτικών οίκων, τα οποία αφορούν, σχεδόν στο σύνολό τους, την ανθρωπιστική παιδεία.

Όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζεται με συνέπεια το εκδοτικό πρόγραμμα οίκου και η συνεργασία με σημαντικούς εκδότες του εξωτερικού προσφέροντας τίτλους διακεκριμένων συγγραφέων, Ελλήνων και ξένων, σε έγκυρες μεταφράσεις. Το 2013 κυκλοφορεί το έργο του Franco Montanari, Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, σε μετάφραση και επιμέλεια από ομάδα καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το λεξικό αυτό, με 140.000 περίπου λήμματα, καλύπτει 1400 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας (έως βυζαντινούς συγγραφείς) και στηρίζεται στο πλήρες corpus της ελληνικής γραμματείας (στον ηλεκτρονικό Thesaurus Linguae Graecae), αλλά και στις καλύτερες κριτικές εκδόσεις των συγγραφέων που χρησίμευσαν ως βάση για τη σύνταξή του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας για τη διάδοση του ποιοτικού βιβλίου εκδίδονται τα ενημερωτικά έντυπα:

Το Βιβλιογραφικό Δελτίο (1970-2008), στο οποίο καταγράφονται κάθε χρόνο οι νέες εκδόσεις, φιλολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, λογοτεχνικά, παιδαγωγικά, κοινωνιολογικά βιβλία, λευκώματα, περιοδικά, σχολικά βοηθήματα και άλλα έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων όλων των εκδοτικών οίκων. Το Δελτίο αποστέλλονταν δωρεάν σε όλα τα σχολεία της χώρας, δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες και σε κάθε βιβλιόφιλο. Το 2008,  μετά από 38 χρόνια συνεχούς έκδοσης και επιτυχημένης παρουσίας, η έκδοσή του διακόπτεται με το υπ' αριθμόν 37 τεύχος. 

Ο Βιβλιοσυλλέκτης (1989-2012), με παλαιά, σπάνια και δυσεύρετα βιβλία, ελληνικά και ξένα, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, βιβλιόφιλους καθώς και στους συλλέκτες παλαιών, πολύτιμων και δυσεύρετων βιβλίων. Για τελευταία φορά εκδόθηκε το 2012 με το υπ' αριθ. 12 τεύχος.

Στα επιστημονικά πεδία των Εκδόσεων Δημ. Ν. Παπαδήμα περιλαμβάνονται οι τομείς: γλωσσολογία, λεξικά, αρχαιογνωσία (αρχαία ελληνική και λατινική γραμματολογία, μελέτες, ιστορία, ερμηνευτικές εκδόσεις, μεταφράσεις), φιλοσοφία, θρησκειολογία, Βυζάντιο και βυζαντινός πολιτισμός, νεοελληνική και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, σύγχρονος στοχασμός, νεοελληνική γραμματεία, παιδαγωγικά – διδακτική, η καθημερινή ζωή σε όλες τις ιστορικές εποχές, μύθοι λαών, λαογραφία, βιογραφίες – μαρτυρίες, σχολικά βοηθήματα, καθώς και βιβλία που αφορούν την ιστορία και τα μνημεία της Πύλου.

Στη διάρκεια αυτή των έξι σχεδόν δεκαετιών οι Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα συνεχίζουν αδιάκοπα την έκδοση βιβλίων που καλύπτουν διάφορους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, ενώ με την έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων προσφέρουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα έγκυρα εγχειρίδια για τη διδασκαλία, τη μελέτη, αλλά και την προαγωγή της έρευνας στους πιο πάνω τομείς.


Από το 2016 το έργο του Δημ. Παπαδήμα συνεχίζεται από τα ανίψια του, Διονύση Νότη Καραβία και Γεωργία Παπαδήμα-Μουτσοπούλου.