Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας

-25%
Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας
Τίτλος: Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας
Συγγραφέας: Γεωργούλης Κ. Δ.
Εκδότης: Παπαδήμας Ν. Δημήτριος
ISBN: 978-960-206-242-5
Έτος Έκδοσης: 8/2015
Σελίδες: 929
Διαστάσεις: 14Χ21, χαρτόδετο
Πρόλογος: πίνακες και επιμέλεια εκδόσεως υπό Σακκά Δημητρίου Ν., δ.φ.
Αριθμός/Τόπος έκδοσης: Η' έκδοση βελτιωμένη, Αθήνα
Τιμή: 37,10€ 27,83€
Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο

Η ιστορία της φιλοσοφίας προκαλεί πάντα το διαφέρον. Σπουδάζων αυτήν ο άνθρωπος παρακολουθεί τα προβλήματα, τα οποία οι παλαιότεροι αντιμετώπισαν, τα ερωτήματα, τα οποία έθεσαν, και τας λύσεις, τας οποίας έδωσαν εις αυτά, τας ιδέας, τας οποίας ανέπτυξαν. Και δεν ικανοποιεί απλώς την περιέργειαν και την επιθυμίαν του «ειδέναι», αλλά και ωφελείται σημαντικώς. Προβληματίζεται, αποκτά νέα και αξιόλογα διαφέροντα, στοχάζεται ορθότερον, διευρύνει την γνώσιν και την προοπτικήν θεωρήσεως του κόσμου. Ιδιαίτερον όμως διαφέρον προκαλεί η σπουδή της ιστορίας της ελληνικής φιλοσοφίας όχι μόνον εις ημάς τους Έλληνας, αλλά και εις τους ξένους, διότι οι Έλληνες είναι οι πρώτοι μεγάλοι στοχασταί της ανθρωπότητος. Αυτοί πρώτοι αληθώς ηπόρησαν και εφιλοσόφησαν, χωρίς να αποβλέπουν εις ωφελιμιστικούς σκοπούς. [...] Ο φιλοσοφικός στοχασμός εις τον τόπον αυτόν εγνώρισε περιόδους μεγάλης ανθήσεως και περιόδους υφέσεως, αλλ' όχι διακοπήν. Εγεννήθη, αλλά συνεχίσθη και κατά την βυζαντινήν εποχήν, ακόμη και κατά τους χρόνους της δουλείας και κατά την μετά την απελευθέρωσιν περίοδον.

Περιεχόμενα

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΤΑ ΜΕΤΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ 30 π.Χ-330 μ.Χ
ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ 1453 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΠΙΝΑΞ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΙΝΑΞ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Βιβλιογραφική ενημέρωση: Κύρκος Βασίλειος Α., καθηγητής Πανεπιστημίου.

Για τον συγγραφέα:

 Ο Κωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1894 και πέθανε στην Αθήνα το 1968. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1912- 1917) και με κρατική υποτροφία (1930- 1933) Φιλολογία, Φιλοσοφία και Παιδαγωγικά στα Πανεπιστήμια του Βερολίνου και του Φράιμπουργκ, όπου είχε διδασκάλους τον Γαίγκερ, τους Χούσσερλ και Χάιντεγκερ, και τον Σπράγγελ, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής σκέψης. Υπήρξε φύση δημιουργική και πολυμερής, δεινός ελληνιστής, φιλόσοφος και παιδαγωγός. Δίδαξε γενιές ολόκληρες μαθητών στα σχολεία της Μ. Εκπαίδευσης και καθηγητών στο Διδασκαλείο Μ. Εκπαίδευσης, του οποίου υπήρξε και Διευθυντής επί δύο τουλάχιστον δεκαετίες (1941- 1964).

Η πολυμέρεια, η περιεκτικότητα και η βαθυστόχαστη αντίληψη διακρίνουν το συγγραφικό του έργο. Κλασικά στο είδος τους είναι η «Πρώτη Φιλοσοφία» (Τα μετά τα Φυσικά) του Αριστοτέλη (1935), η μετάφραση και εισαγωγή στην «Πολιτεία» του Πλάτωνος (1939), οι εισαγωγές του στους «Νόμους» του Πλάτωνος (εκδ. Παπύρου) και στο «Συμπόσιο» του Πλάτωνος (εκδ. Ζαχαρόπουλου), η επίπονη μετάφραση του έργου του Αριστοτέλη «Φυσική ακρόασις» (Τα Φυσικά) που εκδόθηκε μετά το θάνατό του (εκδ. Παπαδήμα), «Αριστοτέλης ο Σταγιρίτης» (1962). Συνέγραψε ακόμα πολλά παιδαγωγικά συγγράμματα καθώς και φιλολογικά, φιλοσοφικά και παιδαγωγικά άρθρα στη Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, στο Εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ηλίου και σε περιοδικά.