Βυζάντιο και Βενετία, μελέτη των διπλωματικών και πολιτιστικών σχέσεων

-25%
Βυζάντιο και Βενετία, μελέτη των διπλωματικών και πολιτιστικών σχέσεων
Τίτλος: Βυζάντιο και Βενετία, μελέτη των διπλωματικών και πολιτιστικών σχέσεων
Συγγραφέας: Nicol Donald M.
Ιδιότητα Συγγραφέα: Καθηγητής Πανεπιστημίου του Λονδίνου
Εκδότης: Παπαδήμας Ν. Δημήτριος
Μετάφραση: Μουτσοπούλου Χριστίνα-Αντωνία
Ιδιότητα Μεταφραστή Φιλόλογος
Επιμέλεια: Κωτούλας Γ.
ISBN: 978-960-206-478-8
Έτος Έκδοσης: 9/2015
Σελίδες: 587 με 5 χάρτες+9 εικόνες εκτός κειμένου
Διαστάσεις: 17Χ24, χαρτόδετο
Αριθμός/Τόπος έκδοσης: Γ' έκδοση, Αθήνα
Τιμή: 31,80€ 23,85€
Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο

Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί τις διπλωματικές, πολιτισμικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Βενετίας από την ίδρυση της Βενετικής δημοκρατίας μέχρι την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Δείχνει πώς οι Βενετοί, ενώ ήταν απόμακροι υπήκοοι και σύμμαχοι της Κωνσταντινούπολης, επωφελήθηκαν από την Τέταρτη Σταυροφορία το 1204 και, παρά τη θανάσιμη αντιζηλία τους με τους Γενοβέζους, απέκτησαν δική τους αποικιακή αυτοκρατορία και κατέληξαν να ελέγχουν εξολοκλήρου τη βυζαντινή οικονομία. Παράλληλα, ο συγγραφέας υπογραμμίζει τους σπουδαιότερους πολιτιστικούς και κυρίως πολιτικούς λόγους, για τους οποίους οι σχέσεις των δύο κρατών ήταν πάντα εκ φύσεως ασταθείς.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Βενετία ως βυζαντινή επαρχία
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Βενετία ως βυζαντινό προτεκτοράτο
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Βενετία ως σύμμαχος του Βυζαντίου
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Βενετία ως συνεταίρος του Βυζαντίου
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Βυζάντιο, η Βενετία και η Πρώτη Σταυροφορία
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι δρόμοι χωρίζουν
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η γαλήνη πριν από την καταιγίδα
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Τέταρτη Σταυροφορία
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Βενετία στο Βυζάντιο: η αυτοκρατορία της Ρωμανίας
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Βενετία ως υπέρμαχος ενός χαμένου αγώνα
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Βυζάντιο, η Βενετία και η απειλή των Ανδεγαυών
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Βυζάντιο, η Βενετία και η Γένοβα
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αντικρουόμενα συμφέροντα και ανταγωνιστικές επιδιώξεις
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Βυζάντιο, η Βενετία και οι Τούρκοι
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Βυζάντιο ως θύμα εμπορικής αντιπαλότητας
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η τιμή και το κέρδος της Βενετίας
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κοσμήματα έναντι ενός νησιού
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Βυζάντιο υπόδουλο στους Τούρκους και υπόχρεο στους Βενετούς
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η αισιοδοξία του Βυζαντίου και οι αμφιταλαντεύσεις της Βενετίας
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Βυζάντιο ως ικέτης της Βενετίας
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η χειρότερη είδηση για τη Χριστιανοσύνη: Η Βενετία και η πτώση της Κωνσταντινούπολης
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κληροδοτήματα και χρέη
Βυζαντινοί αυτοκράτορες
Δόγηδες της Βενετίας
Συντομογραφίες
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Για τον συγγραφέα:

Ο Donald M. Nicol υπήρξε καθηγητής της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην έδρα Αδαμαντίου Κοραή του Kings College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1970- 1988) και διευθυντής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης των Αθηνών (1988- 1992). Ανάμεσα στα πάμπολλα έργα του συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: “The last Centuries of Byzantium 1261- 1453” (1972), “The Despotate of Epiros 1267- 1479” (1984), “The Immortal Emperor: The Life and legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans”  (1992).